07/12/23

Відкритий мікрофон: «Народній владі - самовідданості!»

7 грудня у нашій країні відзначається День місцевого самоврядування.

Читачі дитячої бібліотеки №40 з задоволенням прослухали інформацію та провели диспут, свого бачення цієї теми. Було корисно та інформаційно.

Самоврядування
 — надане законом право місцевих органів самостійно вирішувати питання, що входять до їхньої компетенції; діяльність щодо реалізації цього права.

Розрізняють місцеве самоврядуваннястудентське самоврядуванняучнівське самоврядуванняробітниче самоврядування, адвокатське, суддівське самоврядування тощо.

Місцеве самоврядування – це коли мешканці в містах, селах, селищах самі господарюють у себе вдома. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх і вповноважують вирішувати більшість важливих питань.  Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних питань. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування" можна виділити такі види територіальних громад: громада села; селища; міста; кількох поселень у випадку їх добровільного об'єднання у єдину громаду; району у місті.

В Конституції України місцеве самоврядування визначає в собі:

1.основу конституційного ладу і один з важливих принципів організації та функціонування влади в державі і є необхідною ланкою демократичного суспільства;
2. форму народовладдя, яке передбачає згідно зі ст. 5 Конституції України здійснення народом влади безпосередньо і через органи місцевого самоврядування.
3.права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Принципи місцевого самоврядування в Україні визначені положеннями ст. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування":
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, матеріально-фінансової та організаційної самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад.

Немає коментарів:

Дописати коментар